Η "ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS SERVICES" αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να αποθηκευθούν τα προϊόντα σας με ασφάλεια και για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί, στους αποθηκευτικούς μας χώρους στον Ασπρόπυργο, παρέχοντας επιγραμματικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παραλαβή και μεταφορά εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς μας χώρους, σύμφωνα με τις εντολές του πελάτη.
 • Εκφόρτωση προϊόντων σε ελεύθερες ή φορολογικές αποθήκες.
 • Αποθήκευση εμπορευμάτων, ταξινόμηση και παρακολούθηση, ανά είδος, ανά κωδικό, ανά μονάδα, ανά ημερομηνία παραγωγής κλπ. σε ράφια.
 • Αποθήκευση ξηρών φορτίων, ευπαθών ή υψηλής αξίας στους κατάλληλους χώρους.
 • Διαχείριση αποθηκών μέσω συστημάτων πληροφορικής.
 • Επεξεργασία, προετοιμασία και συλλογή των ημερήσιων παραγγελιών των πελατών εντός των αποθηκών μας σε ειδικούς χώρους.
 • Δρομολόγηση και έλεγχος των παραγγελιών προς εξαγωγή.
 • Επανέλεγχος των προς φόρτωση παραγγελιών στα οχήματα διανομής.
 • Ενημέρωση των πελατών μας αναφορικά με τις προς εκτέλεση παραγγελίες.
 • Μηχανογραφική έκδοση φορολογικών παραστατικών (Δελτία Αποστολής "κατ' εντολή και για λογαριασμό" των πελατών μας), ως συνοδευτικό μεταφοράς.

ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS

 • Υπεργολαβίες
  Υπεργολαβίες
 • Logistics
  Logistics
 • Αποθηκεύσεις
  Αποθηκεύσεις
 • Διαχείριση Μεταφορών
  Διαχείριση Μεταφορών
Back to top button