Η εταιρεία "ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS" είναι εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών (cross docking) και διαχείριση αποστολών εισαγωγής και εξαγωγής από και προς το εξωτερικό, τόσο στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, όσο και στις εγκαταστάσεις του πελάτη μεταφορέα ή διαμεταφορέα, στηριζόμενη στη λογική του μεταβλητού κόστους (shop to shop).

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται στον κλάδο των μεταφορικών και διαμεταφορικών εταιρειών, το άριστο δε αποτέλεσμα εγγυάται η πολύτιμη και υπέρ 12ετής εμπειρία, η οποία με τη διάθεση του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την παροχή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, είναι σε θέση να παρέχει εγγυημένα τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

HANDLING

 • Φορτοεκφόρτωση των μέσων μεταφοράς από και προς το εξωτερικό.
 • Παραλαβή, καταμέτρηση, διαχωρισμός, ογκομέτρηση αποστολών.
 • Scanning (bar coding), labeling.
 • Έλεγχος παραλαβής / παράδοσης αποστολών.
 • Καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης.
 • Ασφάλιση εμπορευμάτων προσωρινής εναπόθεσης. 

CARTAGE

 • Παραλαβές εμπορευμάτων / αποστολών από τον αποστολέα στην αποθήκη.
 • Παραδόσεις εμπορευμάτων / αποστολών από την αποθήκη στον παραλήπτη.
 • Διακίνηση εμπορευμάτων / αποστολών από πελάτη σε πελάτη.
 • Διαχείριση εμπορευμάτων / αποστολών που είναι δεσμευμένες (C.O.D. - D.A.D.).
 • Εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων / αποστολών.
 • Επείγουσες αυθημερόν διανομές.
 • Παροχή εργατικού δυναμικού και ειδικών μέσων μεταφοράς

ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS

 • Αποθηκεύσεις
  Αποθηκεύσεις
 • Διαχείριση Μεταφορών
  Διαχείριση Μεταφορών
 • Υπεργολαβίες
  Υπεργολαβίες
 • Logistics
  Logistics
Back to top button