Στην "ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS SERVICES" έχει γίνει πλήρως κατανοητό, ότι οι ανάγκες των επιχειρήσεων ποικίλουν και οι αγορές δεν είναι πάντοτε οι ίδιες. Για αυτό μελετάμε, εξετάζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και σχεδιάζουμε το τρόπο καλύτερης εξυπηρέτησης τους, διασφαλίζοντας όλες τις ιδιαιτερότητες των εμπορευμάτων που μας εμπιστεύονται, όπως:

 • Για τα ευαίσθητα και ευπαθή προϊόντα, εξασφαλίζουμε ειδικές συνθήκες μεταχείρισης και αποθήκευσης.
 • Για τις βιομηχανικές ύλες, διατίθενται ειδικοί χώροι, ανάλογα με τη συσκευασία τους (χύμα ή σε σάκκους, χαρτοκιβώτια, δοχεία, παλλέτες καθώς και containers).
 • Υψηλής αξίας ή μικρού όγκου εμπορεύματα, τελούν υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης.   

Επιγραμματικά, αναφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες συνεπικουρούν στην ολοκλήρωση ενός ευρύτερου φάσματος και πλέγματος υπηρεσιών:

 • Παραλαβή των ημερήσιων παραγγελιών των πελατών μας μέσω on line μηχανογράφησης.
 • Επεξεργασία, προετοιμασία και συλλογή των ημερήσιων παραγγελιών των πελατών εντός των αποθηκών μας σε ειδικούς χώρους.
 • Τοποθέτηση bar-codes, αντικλεπτικών μηχανισμών, επικόλληση οδηγιών χρήσης, παλετοποίηση, συνένωση συσκευασιών, προσάρτηση δώρων, δημιουργία προωθητικών συσκευασιών παράδοσης, ετικεττοκολλήσεις.
 • Δρομολόγηση και επανέλεγχος των παραγγελιών.
 • Έλεγχος των προς φόρτωση παραγγελιών στα οχήματα διανομής.
 • Ενημέρωση των πελατών μας αναφορικά με τις προς εκτέλεση παραγγελίες για τυχόν αλλαγές.
 • Μηχανογραφική έκδοση φορολογικών παραστατικών (Δελτία Αποστολής "κατ' εντολή και για λογαριασμό" των πελατών μας ως συνοδευτικό μεταφοράς.
 • Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών και on line σύνδεση με τους πελάτες, εξελιγμένα προγράμματα και σύγχρονα τερματικά και σύστημα ERP για συνεχή και αμοιβαία πληροφόρηση.
 • Παραλαβές και διανομές από και προς όλη την Ελλάδα.
 • Διαχείριση ακατάλληλων (επιστροφή, καταστροφή).
 • Διαχείριση επιστροφών (reverse logisitics).
 • Διαχείριση κενών παλλετών (παρακολούθηση, μεταφορά, περισυλλογή, αποθήκευση, handling).
 • Παρακολούθηση, διαχείριση και υποστήριξη σε κάθε στάδιο ροής των εμπορευμάτων.
 • Συλλογή, ανάλυση και αποστολή όλων των στατιστικών δεδομένων προς τους πελάτες μας.
 • Απογραφή εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών μας.
 • Παρέχουμε υπηρεσίες κόμβου εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Node) - 3rd Party Logistics.

ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS

 • Logistics
  Logistics
 • Διαχείριση Μεταφορών
  Διαχείριση Μεταφορών
 • Υπεργολαβίες
  Υπεργολαβίες
 • Αποθηκεύσεις
  Αποθηκεύσεις
Back to top button